Paigaldamine põrandaküttele

Laudparketti saab tehnoloogiat järgides paigaldada ka põrandaküttega aluspõrandatele. Kõvapuitpõrandate soojustakistus on soodne, ei liiga kõrge ega liiga madal. Puitpõranda tundub alati jala all soe, isegi kui põrandaküte ei tööta.  Tööstuslikud kõvapuitpõrandad paisuvad ja kahanevad märgatavalt vähem kui täispuitpõrandad. Puuliigid nagu pöök ja vaher reageerivad väga kiiresti ebasoodsatele kliimatingimustele, mille tulemusena laudade vahele võivad tekkida praod. Põrandakütte korral on soovitatav kasutada vähemängivaid puuliike nagu näiteks tamm. Arvestada tuleb ka pinnaviimistlusega. Avatud pooridega pinnaviimistlused nagu õlid ja vahad reageerivad ruumikliima muutustele märksa kiiremini kui keskkonnasõbralikult lakitud pinnad.

Olulised nõuded aluspinnale:

Soovitatav on kasutada madalatemperatuurilisi põrandaküttesüsteeme. Põrandaküttes voolava sooja vee maksimaalne temperatuur võib olla 55º C.

Minimaalne segukiht küttetoru kohal on 40 mm.

A3-tüüpi põrandakütte korral paigaldatakse küttetorud aluspõranda keskele. See tähendab, et aluspõranda põhjatsooni niiskus ei kuiva esimeses üleskütmise faasis ära. Seetõttu on vajalik kaheastmeline üleskütmise/soojuse vähendamise protseduur vahepealse jahtumisfaasiga.

Enne küttesüsteemi kasutuselevõttu peab tsementpõrand vähemalt 21 päeva ja anhüdriitpõrand vähemalt 7 päeva kuivama.

Köetavate aluspõrandate kütteprotokoll tuleb kliendile üle anda ja klient peab selle kinnitama. Üks koopia peab olema alati tellimisdokumentide juures. Kui sellist kütteprotokolli ei ole või see tundub pärast hoolikat läbivaatamist ebausaldusväärne, tuleb klienti sellest kirjalikult informeerida.

Katsetamisel on kohustuslik mõõta aluspõranda niiskust selle ehitaja poolt määratud mõõtepunktides. Kui selliseid mõõtepunkte ei ole tähistatud, tuleb sellestki kirjalikult teada anda. Mõõtepunktid tuleb lasta ära märkida tagantjärele või vähemalt juhtida tähelepanu sel juhul kütteprotokolli otsustavale tähtsusele, et vabastada end garantiivastutusest tekkida võivate defektide puhul.

Maksimaalne jääkniiskus tsementpõrandate puhul on kuni 1,8% (CM), anhüdriitpõrandate puhul maksimaalselt 0,3% (CM).

Tähele tuleb panna, et ülalpool kütteelementi asuvate kihtide soojustakistuse (aluspõrand või pealmine kiht) ja allpool seda asuva aluspõranda (soojusisolatsiooni) soojustakistuse vahel oleks mõistlik suhe. Soojuse levimine allapoole ei tohi ületada 20 W/m2 ehk 25% soojusväljundist. Seetõttu ei tohi puitpõrandakatte paksus olla üldjuhul üle 22 mm (kõvapuidu puhul).

Majaomanikul tuleb pärast paigaldamist:
  • Vältida toakliima järske kõikumisi.
  • Hoida toa temperatuur pidevalt 20-22º ja suhteline õhuniiskus umbes 55% juures. Kütteperioodil soovitame kasutada õhuniisutajat. Vältige suvekuudel mittevajalikke niiskusallikaid.
  • Kõvapuidust põrandapinna temperatuur ei tohi ületada 26º C.
Soojustakistuse väärtused kinniliimimise korral:
  • 14 mm 3-kihiline parkett 0,080 m2/K/W 1
  • 10 mm 2-kihiline parkett 0,048 m2/K/W

 

Ei tohi ületada piirväärtust 0,17 m2/K/W.

Kolmekihilised kõvapuitpõrandad on ujupaigalduseks vaid piiratult sobivad, seetõttu soovitame kinniliimimist.

Üldiselt on põrandakütte puhul soovitatav kinniliimimine.
Sellistes liikidest nagu pöök, kanada vaher, jatoba ja bambus lauad ei sobi põrandakütte jaoks puidu spetsiifiliste omaduste tõttu.